V-Tech

V-Tech

SQUIDPERI

Emboflu

Det nya flytande emboliseringsmedlet

  • Speciell mikroniseringsprocess för att minimera storleken på Tantalumkornen.
  • Ger en långsammare aggregering av det röntgentäta pudret, ger en bättre synbar- het
  • Hög homogenicitet, minimerar risken för aggregering som kan orsaka stopp i ka- tetern
  • Hög stabilitet över tid som ger ökad synlighet vid längre injektionstider

SQUIDPERI, emboliseringsmedel

Artikel nr Beskrivning Innehåll
SQUIDPERI 18 Standard viskositet 1 st 1,5 ml ampull med SQUIDPERI
SQUIDPERI 18 LD Standard viskositet och låg denistet, 30% mindre Tanatlum 1 st ampull med DMSO
1 st blå spruta för DMSO
2 st vita sprutor för SQUIDPERI
2 st sprutadatptrar