V-Tech

V-Tech

Angiodroid CO² Maskin

Angiodroid

ANGIODROID ÄR EN CO² INJEKTOR UTFORMAD FÖR INTERVENTION OCH DIAGNOSTIK VID PERIFIER ANGIO 

Systemet är designat för

- Interventionell röntgen

- Kärlkirurgi

Ett säkert sätt att utföra angiografi perifiert vid

- Överkänslighet mot kontrastmedel

- Njurinsufficiens

- Diabetessjukdomar

- Risk för CIN (Contrast Inducerad Nephropathy

Angiodroid är det enda CO² injektorn som är:

- 100 % digital

- 100 % automatisk

- 100 % säker

- 100 % användarvänlig

Områden för undersökning

- Heamodialys

- Vener

- Njurartärer

- Leverartärer

- Nedåtgående Aorta

- Aortabifurkationen

- Iliaca

- Femoralis

- Poplitea

- Fotartärer 

http://www.angiodroid.com

Angiodroid injektor